wrzesień 2012

Monthly Archives

  • Prawo odstąpienia od umowy (Widerrufsrecht) w Niemczech

    Prawo odstąpienia od umowy (Widerrufsrecht) jest w ostatnich latach bardzo często dyskutowanym i modyfikowanym przepisem w handlu elektronicznym w Niemczech. Według § 355 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – niemieckiego kodeksu cywilnego) każda osoba fizyczna ma prawo do odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy bez podania przyczyny. Jedynym warunkiem jest zawarcie umowy zgodnie z przepisami prawa. Do tego należy m.in. zawarcie umowy przez środki dalekiego przekazu, jak np. telefon, faks lub Internet. Wolę odstąpienia od umowy kupujący może wyrazić pisemnie, a w przypadku umowy sprzedaży – poprzez odesłanie towaru do sprzedawcy. Towar odesłany do sprzedawcy w ramach tego prawa nie może być uszkodzony, ale może mieć ślady użycia. Powyższe prawo w znacznym stopniu wpływa na kalkulację zysków z prowadzenia sklepu internetowego, gdyż koszty wysyłki zwrotnej ponosi sprzedawca.