Odstąpienie od umowy w sprzedaży internetowej

Ochrona praw konsumenta w sprzedaży internetowej w Polsce

 

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość jest jednym z praw, chroniących konsumenta jako stronę uprzywilejowaną w tym stosunku prawnym, jakim jest umowa sprzedaży. Sprzedawca internetowy, tworząc swój sklep, musi zapoznać się ze swoimi obowiązkami w tym względzie. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak dalece sprzedawca ma informować konsumenta o jego prawie, czym odstąpienie różni się od reklamacji, a wreszcie – jak w praktyce wygląda jego realizacja.

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wyzwaniem dla sprzedawcy

Wzrost zainteresowania zakupami w sieci sprawia, że powstaje coraz więcej sklepów internetowych, oferujących produkty z niemal wszystkich branż. Początkowo wydawało się, że anonimowość, jaką zapewnia Internet, oraz specyfika zakupów na odległość wykluczają zawarcie „prawdziwej” umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą i konsumentem, regulowanej przepisami prawa. Nic bardziej mylnego! Umowa sprzedaży zawierana online jest pełnoprawną transakcją, która jednak, ze względu na swoją specyfikę, jest związana z pewnymi ograniczeniami, prawami i obowiązkami, o których internetowy sprzedawca musi pamiętać. Mam tu na myśli szczególnie prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

Ustawy przewidują taką możliwość, korzystną dla konsumenta, z której sprzedawca musi sobie zdawać sprawę, a nawet poniekąd ją ułatwić. Kupujący ma więc prawo zwrócić towar bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Jeśli jednak sprzedawca nie poinformuje o tym kupującego, to termin 10-dniowy biegnie od dnia, w którym konsument dowiedział się o tym – po 3 miesiącach możliwość ta jednak wygasa.

strona-tytulowa_Poradnik–Prawo-odstapienia-od-umowy-a-sprzedaz-internetowa

Strona tytułowa darmowego poradnika “Prawo odstąpienia od umowy a sprzedaż internetowa”

Trzeba podkreślić, że sprzedawca nie ma przewidzianego prawem obowiązku udzielania tego typu informacji, lecz czyniąc to – uniknie powyższego, wydłużonego okresu na odstąpienie. Poza tym przedsiębiorca, który otwarcie informuje swoich potencjalnych klientów o takich kwestiach, niekorzystnych przecież dla niego samego, także w ten sposób buduje swoją markę, wzbudzając zaufanie konsumentów, że jest rzetelny i uczciwy, a nie – nastawiony jedynie na zysk.

Czym się różni prawo odstąpienia od umowy od reklamacji?

Początkujący przedsiębiorca może mieć problem z rozróżnieniem tych dwóch pojęć. „Reklamacja” to termin, który wciąż się pojawia – nie tylko w kontekście sprzedaży internetowej. Oznacza swoiste odstąpienie od umowy, spowodowane najczęściej uszkodzeniem lub wadliwością towaru, czyli jego niezgodnością z opisem. Po zauważaniu wady lub uszkodzenia, konsument może żądać naprawy towaru, a gdy to jest niemożliwe – wymiany go na nowy. Natomiast jeśli i  to się nie uda – może żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość wiąże się natomiast z całkowitym zerwaniem wszelkich zobowiązań poprzez odesłanie towaru przez konsumenta i zwrot całej kwoty wraz z kosztami przesyłki przez sprzedawcę. Według interpretacji z orzecznictwa europejskiego, przejętej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, konsument ponosi w tym przypadku jedynie koszty przesyłki zwrotnej.

Praktyczne aspekty realizacji prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość

W celu uniknięcia wydłużonego terminu, przewidzianego na odstąpienie od umowy, sprzedawca internetowy powinien poinformować  konsumenta o jego prawie w sposób łatwy do odczytania i zrozumiały. Informację taką można zamieścić na swojej stronie internetowej lub przekazać, wraz z przesyłką, w wersji papierowej. Co więcej, można nawet zamieścić gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który klient będzie pobierał bezpośrednio ze strony. Oświadczenie konsumenta będzie ważne także w innych formach, np. jako e-mail bądź nagranie rozmowy telefonicznej, z wyraźnie zaznaczonym odstąpieniem.

[pullquote align=”right”]Trzeba wyraźnie podkreślić, że samo nieodebranie (nieuszkodzonej) przesyłki przez konsumenta nie jest zrealizowaniem prawa odstąpienia.[/pullquote]

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sprzedawca musi zwrócić konsumentowi pieniądze za towar i za przesyłkę z magazynu do klienta. Z zasady przyjmuje się, że zwrot ten ma nastąpić w takiej formie, w jakiej zostały zapłacone przez konsumenta. Jeśli więc czynność ta miała formę przelewu – zwrot też powinien być dokonany w formie przelewu. Dopuszczone są jednak także inne możliwości, najlepiej po uzgodnieniach obydwu stron.

W razie niedopełnienia obowiązków przez którąś ze stron, a dotyczy to zwłaszcza zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę, możemy mówić o popadnięciu w zwłokę lub o opóźnieniu. Popadnięcie w zwłokę związane jest z winą strony, a opóźnienie uzależnione jest od innych czynników (np. szczególnej sytuacji losowej, która uniemożliwiła dopełnienie obowiązku). W skrajnych przypadkach obydwie sytuacje mogą skończyć się sporem – pozasądowym lub sądowym.

Czy sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawieranej na odległość?

Prawo odstąpienia jest skonstruowane w ten sposób, by chroniło przede wszystkim konsumenta, stojącego „na słabszej” pozycji w stosunku do sprzedawcy. Przepisy nie przewidują więc w zasadzie takiej możliwości z punktu widzenia przedsiębiorcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której konsument nie zapłacił określonej w umowie kwoty lub zapłacił tylko jej część.

Na korzyść sprzedawcy przemawiają także ograniczenia w prawie odstąpienia od umowy, wyliczone enumeratywnie w aktach prawnych. Według tego nie każda umowa może zakończyć się odstąpieniem. Szerzej na ten temat w darmowym [highlight bg=”#fc0″ color=”#000″]Poradniku – prawo odstąpienia od umowy a sprzedaż internetowa.[/highlight] Znajdziecie w nim Państwo bardziej szczegółowe uregulowania, a nawet wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

[note color=”#FFFCD0″]Jeśli zainteresował Cię ten temat i chcesz regularnie (raz na tydzień) otrzymywać e-mailem opis najważniejszych wydarzeń w branży e-commerce:

Zapisz się na newsletter [/note]

Artykuł znaleziony w wyszukiwarkach poprzez następujące frazy:

  • odstąpienie od umowy kupna wzór
  • odstąpienie od sprzedaży internetowej
  • odstąpienie od umowy kupna przez internet wzór
  • rezygnacja z zakupu przez internet wzór
  • odstąpienie od umowy zakupu przez internet wzór
  • odstąpienie od umowy internetowej wzór